Celem Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych (ZIN – Studia Informacyjne) jest rozpowszechnianie artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy upowszechnianiu nowych tendencji i kierunków badawczych w tym zakresie, prowadzeniu debat o aktualnych problemach badań informacyjnych oraz integrowaniu zajmującego się nimi środowiska naukowego. W ZIN publikowane są artykuły w językach polskim lub angielskim. Call for Papers

2024-01-26

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcamy do nadsyłania tekstów do numerów tematycznych ZIN w 2024 roku: 

 • nr 1 - Potrzeby i praktyki informacyjne w sytuacji zmiany
  • termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2024 r. [nowy termin]
  • data publikacji: lipiec/sierpień 2024 r.
 • nr 2 - Nauka o informacji, sztuczna inteligencja i aktorzy niebędący ludźmi
  • termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2024 r.
  • data publikacji: grudzień 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanej tematyki numerów znajdują się w zakładce Call for Papers.

Jednocześnie zapraszamy również do nadsyłania zgłoszeń o innej tematyce wpisującej się w obszar zainteresowań czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne.


 
 


 • CEEOL
 • CEJSH
 • CSA
 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • Google Scholar
 • IC Journals Master List
 • Knowledge Organization Literature
 • PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • WorldCat

MNISW
2019-2024: 40

Index Copernicus
ICV 2020: 99.66

Pobieranie

CAŁY NUMER