Narzędzia projektantów produktów cyfrowych


Anna Matysek 
http://orcid.org/0000-0003-1042-7895

Afiliacja: Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Śląski w Katowicach,  Polska

Abstrakt

Cel/Teza: Projektowanie produktów cyfrowych jest złożonym procesem, w który zaangażowane są zespoły różnych specjalistów. Na poszczególnych etapach tworzą oni kolejne elementy dokumentacji, które można przygotować w różnych aplikacjach. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych i najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie myślenia projektowego (ang. design thinking).

Koncepcja/Metody badań: Wyszczególniono etapy procesu myślenia projektowego i do każdego z nich omówiono bezpłatne i płatne aplikacje pozwalające przygotować wyniki prac projektowych. Korzystając z metody analizy danych zastanych, pokazano narzędzia najczęściej wykorzystywane przez projektantów produktów cyfrowych. Dokonano analizy porównawczej programów, które można wykorzystać w kilku fazach procesu.

Wyniki i wnioski: Na rynku istnieje wiele narzędzi oferujących podobne funkcjonalności, narzędzia te dynamicznie się rozwijają. Do każdego etapu istnieją dedykowane narzędzia czy szablony, ale dobrze przemyślany warsztat pozwala ograniczyć się do dwóch programów.

Ograniczenia badań: W artykule zaprezentowano tylko część narzędzi istniejących na rynku.

Oryginalność/Wartość poznawcza: Artykuł może być wskazówką dla dydaktyków i studentów architektury informacji oraz kierunków pokrewnych, a także dla początkujących projektantów, jakie narzędzia wybrać na danym etapie procesu projektowego.

Słowa kluczowe

Badania UX; Badania użyteczności; Narzędzia do projektowania; Projektowanie produktów cyfrowych; Prototypowanie

Alves, R., Jardim Nunes, N. (2013). Towards a Taxonomy of Service Design Methods and Tools. In: J. Cunha, M. Snene & H. Nóvoa (eds.). Exploring Services Science (215–229). Berlin; New York: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-642-36356-6_16

Chasanidou, D., Gasparini, A. A., Lee, E. (2015). Design Thinking Methods and Tools for Innovation. In: A. Marcus (ed.). Design, User Experience, and Usability: Design Discourse (12–23). Cham: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-319-20886-2_2

Dubberly, H. (2008). How do you design? A Compendium of Models. Dubberly Design Office: San Francisco.

Hingaspure, P., Patil, P. A. (2019). An Analysis on Choosing A Proper Survey Software [online]. Proceedings of International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3418550

Komninos, A. (2020). 7 UX Deliverables: What Will I Be Making as a UX Designer? [online]. Interaction Design Foundation, [20.11.2020], https://www.interaction-design.org/literature/article/7-ux-deliverables-what-will-i-be-making-as-a-ux-designer

Li, K., Tiwari, A., Alcock, J., Bermell-Garcia, P. (2016). Categorisation of Visualisation Methods to Support the Design of Human-Computer Interaction Systems. Applied Ergonomics, 55, 85–107, https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.01.009

Lipski, S., Miłosz, M. (2016). Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów. Journal of Computer Sciences Institute, 1, 38–43.

Mendel, J. (2012). A Taxonomy of Models Used in the Design Process. Interactions, 19(1), 81–85, https://doi.org/10.1145/2065327.2065343

Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. (2018). User Experience i Product Design w Polsce 2018 [online]. [20.11.2020], http://raport2018.hci.org.pl/Raport_UXiPDwPolsce_2018.pdf

Oparcik, W., Sułkowski, T. (2013). Elektroniczne systemy ankietowania w badaniach naukowych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2(81), 55–63.

Palmer, T. (2019). 2019 Design Tools Survey Results [online]. UX Tools, [20.11.2020], https://uxtools.co/survey-2019/

Siang, T. Y. (2020). UX Tools Matter Less Than You Think [online]. Interaction Design Foundation, [30.09.2020], https://www.interaction-design.org/literature/article/ux-tools-matter-less-than-you-think

Silva, T. R., Hak, J.-L., Winckler, M., Nicolas, O. (2017). A Comparative Study of Milestones for Featuring GUI Prototyping Tools. Journal of Software Engineering and Applications, 10(06), 564–589, https://doi.org/10.4236/jsea.2017.106031

Tomaszczyk, J., Matysek, A. (w druku). Angielsko-polski słownik IA, UX, UI & SEO. Katowice: Wydaw. UŚ.

Tomaszczyk, J., Matysek, A. (2020). IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1, 121–143, https://doi.org/10.36702/zin.651

Zdonek, I., Zdonek, D. (2014). Methods and Tools for Creating Electronic Surveys. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 72, 89–101.

Pobierz

Opublikowane: 2020-12-30Anna Matysek  amatysek.us@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-1042-7895

Afiliacja: Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Śląski w Katowicach,  Polska

Biogram:

Dr ANNA MATYSEK jest adiunktem w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół architektury informacji, narzędzi cyfrowych i wyszukiwania informacji. Ważniejsze publikacje: Architektura informacji w piśmiennictwie zagranicznym 1982–2018: analiza ilościowa (Zagadnienia Informacji Naukowej, 2018), Cyfrowy warsztat humanisty (Warszawa 2020, współaut. J. Tomaszczyk). IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć. (Zagadnienia Informacji Naukowej, 2020, współaut. J. Tomaszczyk).

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe